Malíř, ilustrátor, grafik - litograf František Pavlica slaví letos životní jubileum 50 let. Při této příležitosti vzniká v Městské galerii Panský dvůr výstava, kterou oslavíme také otevření galerie po dlouhém období, kdy musela být veřejnosti uzavřena. 

 

Vernisáž s CM Petra Galečky se bude konat ve čtvrtek 10. června 2021 na Panském dvoře. 

 

 

"František Pavlica je malířem z Hroznové Lhoty na Slovácku a Slovácka. Redukovat mnohostrannou osobnost Františka na pouhého malíře by bylo ostudně nepřesné, je také grafikem-litografem, kreslířem, ilustrátorem, pořadatelem výtvarných sympozií, vynikajícím vinařem, výrobcem došků a v tom nejlepším slova smyslu člověkem místního slováckého folklóru. Františkova výtvarná tvorba těží z místních bohatých kulturních tradic, jeho malby a grafiky (nejčastěji tvoří technikou barevné litografie) jsou plné výjevů ze slováckého folklóru, svateb, slavností, nebo místní krajiny místy člověkem nedotčené a plné endemických orchidejí, jejíž krása květů se bezpochyby promítla do výtvarného myšlení zdejších obyvatel (viz slovácký ornament). František není umělcem vzdělávaným v akademiích umění či jiných oficiálních institucí plodících umělce světového mainstreamu, což v jeho případě vůbec není na škodu, neboť určitá pro něj typická samorostlost a „insitnost“ vytváří příznivé klima pro jeho na první pohled rozeznatelný výtvarný projev a styl. O to zajímavější je, že ve Františkově výtvarném díle nalezneme i vlivy moderny (Marc Chagall), zejména ve svébytném a odvážném nakládání s perspektivou či poetičnost mající blízko k Hegedušičovu výtvarnému vidění světa, či jiných naivních malířů (např. Pirosmani, Nikifor). Zároveň lidské hemžení a radost ve Františkových obrazech připomíná Bruegelovu žánrovou malbu se zaměřením na život sedláků a venkovských lidí." Jan Melena, 2021

  

"K zásadnímu zlomu v tvorbě Františka Pavlici došlo v roce 2002, kdy namaloval obraz jako návrh pro plakát každoročně pořádaného „Živého Betléma“ v Hroznové Lhotě. Inspiroval se poetikou insitních malířů, naivistů, kterým se říká „malíři něžného srdce“. V obrazech nahlíží na realitu optikou dětských očí, ale se zkušeností poučeného dospělého člověka. Chagallovsky si hraje s perspektivou, pohled „shůry“ mu umožňuje dostat na plochu obrazu jednak stylizovanou podobu exteriéru, ale také děj i celkovou atmosféru. Po vyzkoušení tisku jednobarevné litografie se začal zajímat o vícebarevnou litografii. Touto technikou, jako první motiv, přenesl na plochu litografického kamene právě svůj „Živý Betlém“ z Hroznové Lhoty. Tato grafika se všem tak líbila, že nedalo moc přesvědčování, aby podobným výtvarným pohledem tvořil dál. Během dvou let takto vytvořil dalších jedenáct listů, v nichž námětově zpracoval hospodářský rok na vesnici a zejména folklorní tradice na Slovácku." Miroslav Potyka, 2021

 

"Zpívané písničky odezní a zmizí. Františkovy písně, převtělené do výtvarné podoby a zarámované, mám stále na očích. Lidé na nich zobrazení kráčejí pěšinkami, kterými chodili jejich předkové. Ony pěšinky už dávno nejsou pod přelivem asfaltu a betonu vidět. Ale nezanikly, jen v skrytu čekají, až docela zabloudíme a nebudeme vědět kudy kam. Tehdy nám pomohou najít cestu." Jiří Jilík, 2019