Prostory městské galerie jsou sice uzavřeny, ale výstavu pro vás opět zpřístupníme jedinečnou formou virtuální prohlídky. Výstavu fotografií Jindřicha Štreita s nevšední tematikou vězeňské duchovní péče s názvem Ze tmy ke světlu si tak budete moci prohlédnout v kterýkoli den a v jakoukoli hodinu prostřednictvím on-line virtuální prohlídky. 

 

 

 

Prohlídku zahájíte kliknutím na symbol šipky v kruhu uprostřed úvodního snímku prohlídky.

 

Návod na ovládání

Základní pohyb pomocí myši

Podržením levého tlačítka myši a současným pohybem myši měníte směr pohledu ve snímku.

 

Přechod na jiný snímek

Kliknutím na symbol šipky nebo človíčka přejdete do dalšího místa virtuální prohlídky.

 

Přechod do jiného místa prohlídky můžete také učinit kliknutím do miniatury fotografie v dolní části obrazovky.

 

Detaily fotografií výstavy

Po najetí kurzoru myši na pozici fotobrazu se na daném místě zobrazí informace o možnosti zobrazení detailu. Kliknutím pomocí levého tlačítka myši se zobrazí zvětšený náhled daného obrazu.

 

Mapa vašeho pohybu v galerii

V pravé části obrazovky je zobrazena ikona globusu. Kliknutím levým tlačítkem myši na tuto ikonu se zobrazí interaktivní mapa celé galerie. Růžovými terčíky jsou v mapě vyznačeny pozice, na které se můžete v rámci prohlídky dostat. Kliknutím levým tlačítkem myši na tento symbol v mapě uskutečníte přímý přesun do Vámi zvoleného místa prohlídky. Mapku můžete uzavřít opětovným klilem na symbol globusu.

 

Režim zobrazení přes celou obrazovku a další možnosti

V pravém horním rohu je zobrazen symbol trojtečky. Kliknutím na něj se rozbalí menu v němž můžete zvolit tyto tři možnosti.

  • zobrazení prohlídky přes celou obrazovku (FullScreen)
  • vypnutí a opětovné zapnutí zobrazení ovládacích bodů (Hotspots)
  • možnost přímého sdílení této prohlídky přes sociální sítě (Share)