20. 1. - 28. 2. 2019

 

Výběr kolektivních malířských prací IX. ročníku soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země ilustruje jak lze hliněnými pigmenty s přírodními pojidly ztvárnit témata přírody a historie „rodné hroudy“. Žáci a studenti v 5 věkových kategoriích (od 4 do 30 let) vytvořily celkem 112 soutěžních malířských prací. Výstava na Panském dvoře je výběrem z těchto soutěžních prací se zaměřením na práce ze škol v blízkých regionech (Veselsko, Strážnicko, Hodonínsko). Výstavu uspořádala Městská galerie Panský dvůr ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně.

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 20. ledna 2019 v 16 hodin v prostorách Městské galerie Panský dvůr za doprovodu Pěveckého sboru Církevní základné školy pod vedením paní učitelky Tomčalové. Navštívit galerii je možné vždy v úterý, čtvrtek, sobota a neděli od 13 do 17 hodin.

Za účasti lektorů proběhne 30.1. na Panském dvoře dílna seznamující účastníky s technikou práce s hliněnými prvky a přírodními pojidly.  

Souběžně probíhá v jiných místnostech galerie také výstava Kořeny – Roots.

 

17.2.-24.3.2019

Koncem února se v galerii představí díla absolventů a spolužáků z atelieru sochařství pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Stanislava Karoliho a Matouše Lipuse. Autoři dosud díky svým odlišným tvůrčím východiskům společně nevystavovali. Složitě modelovaný a konstruovaný tvar na jedné straně a na straně druhé nalezený zapomenutý předmět, zdánlivě připomínající odpad – co by je mohlo spojovat? Jejich jednotlivé práce, v nichž se objevují mezní přístupy mezi abstrakcí a figurací však přesto mohou mít společný, nebo podobný klíč, kvůli němuž vznikly. 

Kurátor výstavy: Kurt Gebauer

Vernisáž se uskuteční 17. února v 16 hodin za doprovodu Cimbálové muziky Romana Sokola. Výstavu Práh proměny bude možné zhlédnout vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli mezi 13 a 17 hodinou do 24. března 2019.

 

 

Číst dál...