8. - 14. 9. 2014

Ve dnech 8. - 14. září 2014 probíhá v prostorách Panského dvora – Turistického centra Veselska Veřejné sochařské sympozium. Účastní se jej čtyři výtvarníci různého zaměření. Po dobu trvání sympozia mohou zájemci a návštěvníci Turistického centra Veselska jednotlivě pozorovat umělce při tvorbě děl a seznámit se s jednotlivými výtvarnými technikami a pracovními postupy.

Výsledná díla vzešlá ze sympozia budou za účasti autorů představena v neděli 14. 9. od 17:30h na Panském dvoře v rámci Dne otevřených památek. Od 18h pak následuje hudební vystoupení kapely Free Crazy Ants (swing/jazz).