Předpokládaný náhradní termín za zrušení plánované říjnové výstavy 17.1.-28.2.2021

 

Městská galerie Veselí nad Moravu představuje výstavu 202U, práce absolventů Zlínské soukromě vyšší odborné školy (2017 – 2020). 

Každá z malířských a sochařských prací absolventů má svůj vlastní osobitý charakter a rukopis, který si autoři během studia osvojili. Můžete zde vidět díla inspirovaná například snovým surrealismem, Rodénovu modelaci až po díla ovlivněná protesty k moderní době plastů.

Výstava bude ukončena, pokud to bezpečnostní opatření už umožní, slavnostní dernisáží 28.2.2021.

 

 

Sklo – obrazy – kresby 

 

Výstava byla z důvodu bezpečnostních opatření přesunuta, předběžně se její realizace plánuje na konec dubna 2021. 

 

 

Marian Volráb (58) náleží mezi nejoriginálnější české sklářské výtvarníky současnosti. Studoval - a po studiích řadu let působil jako asistent - na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru skla. Zdroje jeho sklářské, malířské a kreslířské tvorby jsou hluboké vnitřní prožitky a osobní vzpomínky, které se vtiskly do Volrábova uměleckého projevu jedinečným způsobem a pro něj charakteristickým tvaroslovím se specifickou barevností. Sklo používá v jeho prapůvodní, surové, temně zbarvené formě zneklidňujících tvarů. Obdobné tvarosloví, nalezneme v jeho obrazech a kresbách. Provázanost všech poloh Volrábovy tvorby je podmíněna palčivou potřebou sdělení vnitřních zkušeností z minulosti, tušení současného a budoucího.