11. 1. 2019 - 10. 2. 2019

 

 

Městská galerie Panský dvůr zahajuje nový rok výstavou děl tří mladých autorek Kristýny Cílkové, Terezie Kolářové a Pavly Vachunové. Expozice projektu Kořeny – Roots přechází od rozměrných grafických monotypů, přes malbu až k porcelánovým objektům inspirovaným horňáckým folklorem. Výstava umělecké triády Cílková – Kolářová – Vachunová představuje v rámci společného projektu Kořeny různé přístupy a způsoby hledání vlastní identity, ženské přirozenosti, síly a intenzivní vazby na prostředí, z něhož tyto autorky vzešly. Odlišné formální prostředky je nerozdělují, ale naopak posilují výpověď o současné potřebě člověka přehodnocovat své postoje a nacházet pevné záchytné body v roztříštěné, nejisté době.

Vernisáž výstavy se uskuteční v Městské galerii na Panském dvoře v pátek 11. Ledna v 17 hodin. Výstavu uvede kurátorka Veronika Marešová.

Výstavu bude možné shlédnout vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.

 

 

20. 1. 2019

 

Výběr kolektivních malířských prací IX. ročníku soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země ilustruje jak lze hliněnými pigmenty s přírodními pojidly ztvárnit témata přírody a historie „rodné hroudy“. Žáci a studenti v 5 věkových kategoriích (od 4 do 30 let) vytvořily celkem 112 soutěžních malířských prací. Výstava na Panském dvoře je výběrem z těchto soutěžních prací se zaměřením na práce ze škol v blízkých regionech (Veselsko, Strážnicko, Hodonínsko). Výstavu uspořádala Městská galerie Panský dvůr ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně.

 

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 20. ledna 2019 v 16 hodin v prostorách Městské galerie Panský dvůr.

Souběžně bude probíhat v jiných místnostech galerie také výstava Kořeny – Roots.

Navštívit galerii je možné vždy v úterý, čtvrtek, sobota a neděli od 13 do 17 hodin.