BŘETISLAV MALÝ - NESCHOPNOST OBRAZU ZOBRAZIT REALITU