7.6.-23.8.2020

  

Po odmlce se opět otevřou dveře Městské galerie na Panském dvoře. V neděli  7. června bude v 16 hodin zahájena výstava Veselský ateliér, kde se představí pětice autorů žijících a působících ve Veselí nad Moravou. Sestava autorů odkazuje na veselské seskupení Skupina pěti, z které se představí Jiří Peša, Jaroslav Válek, Vladimír Groš a Milan Raška. Výstavu doplní ještě veselský sochař a grafik Miroslav Bystřický. Bude možné zhlédnout díla z různých oblastí výtvarného umění od novějších kreseb Jiřího Peši, přes malbu Milana Rašky, až po sochařská díla. Vladimír Groš představí cyklus kameninových plastik s názvem Hlavy, Miroslav Bystřický zejména sochy z pískovce a Jaroslav Válek kované plastiky a gravitační kresby kyvadlem. 

 

Vernisáž se uskuteční v neděli 7. června v 16 hodin za doprovodu Horňácké cimbálové muziky Kubíci.Výstavu bude možné shlédnout do 23. srpna vždy od úterý do neděle od 13 do 17 hodin. 

 

 

Adventní výstavu jsme museli z důvodu nových bezpečnostních opatření předčasně ukončit, ale můžete ji zhlédnout alespoň online zde Setkání u betléma ve fotografiích.

Výstavu betlémů tvoří soukromá sbírka Jiřího Peši, který zároveň výstavu uspořádal. Do expozice jsou zařazena také díla žáků mateřské školy z Tasova a ze dřevěný vyřezávaný betlém Lubomíra Sedláře z Lipova. Výstavu uspořádal Jiří Peša, nafotil Vojtěch Peša. 

 

 

15.8.-19.9.2021

 

Karel Vaňura, malíř a sklář, je jedním z nejoriginálnějších tvůrců v českém umění 2. poloviny 20. století. Je autorem obrazů a kreseb, asambláží, skleněných vitrají a realizací v architektuře. Vaňura nepřijímal, respektive mechanicky nepřejímal dobové styly a směry, jeho tvorba je původní a autentická. V mnoha svých dílech dosáhl originálních řešení, jak po vizuální, tak po technologické stránce; koncem šedesátých let byl označován jako jeden z nastupujících talentů československého umění, sklářského i malířského. Připravovaná výstava je prvním celistvějším představením díla autora, který kromě vlastní tvorby jako uznávaný pedagog ovlivnil celé generace výtvarníků, a který mnohokrát starost o práci ostatních kladl nad svou vlastní tvorbu.

 

Výstavu zahájí v neděli 15. srpna v 16 hodin kurátorka Helena Musilová s dalšími hosty. Slavnost hudebně doprovodí seskupení Večerný motýľ /SK/. Expozice bude otevřena do 19. září každý den kromě pondělí od 13 do 17 hodin.