15. 10. – 19. 11. 2017

 

Městská galerie Panský dvůr ve Veselí nad Moravou zahájí v říjnu spojenou výstavu významných představitelů české malby Daniela Balabána a Jiřího Kudělu. Oba autoři  pedagogicky působí na Katedře malby Fakulty umění Ostravské univerzity. 

Daniel Balabán se vyrovnává s postmoderní problematikou vyprázdnění nosných obsahů minulosti. (náboženství, křesťanství). Je představitelem příběhovosti a prožitku osobní zkušenosti. Zajímá ho transformace těchto zážitků do malířských symbolických figurálních kompozic. Mnohoznačnost a pomíjivost lidské existence, patosu a tajemství smrti jsou jeho nosnými výrazovými prostředky.

Malířské dílo Jiřího Kuděly se odehrává v možnostech malby. Autor ohledává hranice tohoto klasického média a naplňuje jeho limity osobitým pojetím. Maluje figury, portréty, interiéry i abstraktní formy. Jeho postavy nebo portréty nejsou popisným realismem, ale jsou malovány se zřejmým požitkem a především jsou lukulskými hody, při nichž nám malíř namísto vybraných pochoutek servíruje divoké tvary, bohaté textury, dynamické proměny, neobvyklé povrchy, náhlé metamorfózy, ale i tajemství a napětí. Poukazuje na téma identity a identifikace. "Portrét" vnímá jako zobecněnou, otevřenou strukturu, která tematizuje především samotnou malbu.

Vernisáž výstavy Fokus se bude konat v neděli 15. října 2017 v 16 hodin v Městské galerii na Panském dvoře.

Doprovodní program Skuban Band.

Součástí vernisáže bude komentovaná prohlídka a diskuse s autory.

 

               

 

10. 9. - 8. 10. 2017

 

Břetislav Malý pochází z Hradce Králové, tvoří v Brně, kde také studoval. Byl poslucháčem výtvarných studií v Bratislavě a Poznani (u prof. zw. Włodzimierza Dudkowiaka). Vernisáž se konala v neděli 10. září v 16 hodin za doprovodu jazzové formace Fridge Aside (Senica). Dernisáž byla spojena s autorem komentovanou prohlídkou výstavy - 8. října v 16 hodin. Tématem veselské výstavy  byl vztah obrazu a prostoru, zkoumání zákonitostí transformace skutečnosti ve svébytnou uměleckou realitu. 

Texty k tématu výstavy - Barbora Lungová a Břetislav Malý:

Číst dál...

9. 7. -  20.8. 2017

Výstava obrazů místního umělce, známého nejen v regionu, ale také v zahraničí. Vystavoval v Rakousku, Itálii, v USA a v dalších zemích. Jeho obrazy vychází z reality současného života, autor často staví do kontrastu přirozenou nahotu ženy se stylizovanou podobou muže v roli šaška nebo starce. Používá techniku koláží, kterou doplňuje dětskými kresbami. Umělcova tvorba nezahrnuje pouze obrazy aktů, ale maluje také zátiší a věnuje se kresbě. Významnou část v jeho tvorbě zaujímá krajina, zejména z rodného Horňácka, ale objevují se i náměty z cest. Raškovy obrazy jsou zneklidňující a hravé zároveň. 

Vernisáž - 9. července 2017 v 16 hodin na Panském dvoře za doprovodu kapely Jablko noci z Petrové Vsi. 

Výstavu bylo možné navštívit do 20. srpna od úterý do neděle vždy od 13 do 17 hodin.