24. 1. - 13. 3. 2016

Výstava obrazů a objektů jedné z nejvýraznějších současných slovenských malířek a vizuálních umělkyň.


V uplynulém desetiletí uvažuje o výstavách jako o vizuálních archivech, prostřednictvím kterých zveřejňuje svou tvorbu. Reaguje na výstavní prostory, vstupuje do jejich genia loci obrazovými instalacemi a kreslenými komentáři. Sehrává určující roli v představení své tvorby a formovaní vlastního obrazu. Tvorbu výstav povýšila na samostatný žánr, založený na prolínání technik přivlastnění výstavních prostorů, variant obrazových instalací, souhře analogií a kontextuality děl. Vznikají tak autorské výstavy formulované jako jedinečné, zároveň variabilní otevřená díla, které nemají obdobu na domácí scéně. 

Aktuální výstava nabídne v instalaci pro Městskou galerii Panský dvůr kromě nejnovější tvorby i výběr z rozsáhlého vizuálního archívu z let 2001 – 2015.

Kurátor výstavy: Vojtěch Petratur

Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 24. ledna 2016 v 16 hodin v Městské galerii na Panském dvoře. Výstavu uvede Barbora Lungová.

Výstavu budete moci navštívit zdarma ve dnech úterý, čtvrtek, sobota a neděle od 13 do 17 hodin.