30.3.-28.4.2019

 

Městská galerie Panský dvůr zve na výstavu věnovanou památce malíře Jaromíra Hynšta. Výstava představí výběr z díla tohoto krajináře, pocházejícího z Drahanské vrchoviny, ale celý život působícího ve Veselí nad Moravou. Díla vybral a výstavu kurátorsky připravil Milan Raška, se kterým Jaromír Hynšt v roce 1993 založil Městskou galerii (tehdy umístěnou v zámeckém parku). Spolu také působili v seskupení veselských výtvarníků, známém pod názvem Skupina pěti. Vernisáž výstavy Jaromír Hynšt – Výběr z díla se uskuteční v sobotu 30. března v 17 hodin v Městské galerii Panský dvůr, hudebně ji doprovodí vnuk Jaromíra Hynšta Tomáš Mikulec. Výstavu bude možné zhlédnout do 28. dubna vždy v úterý, čtvrtek, sobotu nebo neděli od 13 do 17 hodin.

 

 

 

 

 

"Malíř Jaromír Hynšt pochází z Drahanské vrchoviny. Celý svůj život ale prožil ve Veselí nad Moravou, a proto velká část jeho tvorby je věnována právě tomuto městu. Hynšt byl bytostným krajinářem. Snad kromě několika portrétů a zátiší všechny jeho další obrazy zachycují krajinu v různých podobách a ročních obdobích. Maluje motivy, které důvěrně zná a jsou to zejména dvě místa, ze kterých své náměty čerpal. Tím prvním je bezesporu samotné Veselí nad Moravou a jeho nejbližší okolí. Ve svých obrazech zachycuje různé části města, mnohdy v podobě, kterou znal ze svého dětství. Na jeho plátnech se objevuje Bartolomějské náměstí, řeka Morava, zámek, kostely, veselské louky aj. Oblíbeným námětem jsou boží muka a kapličky rozeseté v okolí, které dotvářejí typickou venkovskou krajinu Slovácka. Druhým velkým inspiračním zdrojem je Českomoravská vysočina v okolí Velkého Meziříčí, kam pravidelně zajížděl do Nesměřského údolí na svoji chatu. Tento drsný kraj jej zaujal svou barevností a rozmanitostí. Typickým motivem jeho obrazů z vysočiny jsou výhledy do krajiny s dalekým horizontem. Měl rád léto, a proto nepřekvapuje, že často zobrazuje lány dozrávajícího zlatavého obilí s neodmyslitelnou kapličkou nebo křížkem. Z malířových obrazů cítíme pravdivost a poctivost. Jeho krajiny jsou živé. Pro autora není cílem pouhý přepis skutečnosti, ale snaha o zachycení její podstaty a vlastní vyjádření daného námětu. To patří k hlavním atributům Hynštovy tvorby."

Milan Raška, kurátor výstavy